Jakt

 

Ekorrträsk VVO omfattar 2682 ha jaktmark, fördelat på 14 markägare.

Älgjakt bedrivs av ett jaktlag om 16 - 18 jägare.

Älgjakten bedrivs vanligtvis hela första veckan i september (vecka 36)

som avslutas med en Älgfest som jaktlaget bjuder på.

 

I övrigt pågår jakten under helger, tills licensen är fylld.

 

Småviltjakt tillåts för alla med godkänd jaktlicens, och enligt svenska jägarförbundets jakttabell,

dock under pågående älgjakt efter samråd med jaktledning.

 

Årskort säljs till delägare samt arrendatorer,

även till sommarstugeägare och personer med stark anknytning till byn.

Övriga kan lösa dagkort

 

Försäljning av jaktkort och övriga upplysningar kan fås hos:

 

Stig Alsbäck 070 - 314 24 06

Copyright © All Rights Reserved Kontakt: webmaster@ekorrtrask.se