Fiske

Allmänt:

Ekorrsjö-Ekorrträsk fiskevårdsområde ligger ca. 25 km SÖ om Lycksele tätort. Området dominieras av Innersjön-Ekorrträsket samt ett flertal sjöar och tjärnar. Det största vattendraget utgörs av Ekorrbäcken som mynnar i Vindelälven. Vid Långtjärn, Klarvettentjärnen och Storfallforsen finns vindskydd med eldstad för den som vill värma sig.

Sedan 1990-talets start så har en stor pimpeltävling gått av stapeln i byn, Välbesökt med fina priser och många deltagare. Håll utkik efter annonsering när det närmar sig, både i Lyckselebladet och här på hemsidan.


För att läsa mer om våra utflyktsmål där fiske är involverat, kan du klicka här!


Fiskevård:

Ekorrsjö-Ekorrträsk FVO är beroende av Er hjälp för att lyckas med sin fiskevård. Ett fint naturbestånd av harr eller öring kan helt förstöras genom en bristfällig fiskeetik.


Norrländska vattendrag är näringsfattiga och därför extra känsliga för ett hårt fisketryck. Det borde vara en självklarhet för alla att avstå från "kaggfiske". Detta gäller särskilt vid fiske i Ekorrbäcken, eftersom den även utgör lekbäck för vindelälvlevande öring. Hör med FVO var bäckmete tillåts.


Fiskeregler:

Samtliga vatten är upplåtna för fiske med handredskap.


Minimimått:

Harr och öring, 30 cm!


I Långtjärn gäller SÄRSKILT fiskekort. Ekorrsjö-Ekorrträsk vädjar om att särskild

hänsyn visas vid fiske i Ekorrbäcken. Lämna dom STORA för bättre reproduktion. Tack!

 


Ekorrsjö-Ekorrträsk FVO      Ör   Rö    Ha   Gä    Abb

Långtjärn                                   X         

Klarvattentjärn                                 X                         X

Ekorrbäcken                             X              X     

Nottjärnbäcken                        X              X     

övriga vatten                                                       X       XFiskekortsförsäljare:


Anders Nilsson, Ekorrträsk       070-379 59 36

Stig Alsbäck, Ekorrträsk            070-314 24 06

                   


Copyright © All Rights Reserved                                                           Kontakt: webmaster@ekorrtrask.se