Affären i byn

Affären i byn


Abraham Forsman, född 1840 och död 1899, var gästgivare men också handelsman. Enligt en kontrabok som finns bevarad hade han ett mindre varulager i gästvieriet. Kaffe, socker, snus, mjölk, salt och de viktigaste förnödenheterna kunde hittas här, men även krut, knallhattar och spik finns antecknat i kontraboken.


Någon egentlig affär fanns det tydligen inte. Befolkningen runt om i byarna nöjde sig med att göra sina affärer där. Många gånger saknades det kontanta medel, men gästgivaren kunde även ta betalt i arbete.


I Ekorrsjö hade ett lager från Gunnar Grahn, Lycksele, öppnats av Henfrid Sjöberg. Många skogsarbetare runt Ekorrsjö provianterade där.


1938 byggde Viktor Edström hus i byn. I källarvåningen inreddes en butik som skulle vara filial till Konsum i Hällnäs. Bröd togs från Nylunds Kafé i Hällnäs. I och med detta så var byns första "riktiga" affär igång.

1952 slutade Viktor Edström och flyttade till Storsävar, där han övertog en affär. Gösta Rehnman köpte då huset och hustrun Hjördis skötte nu om affären en kort tid.


Idag finns ingen affär i byn, och de flesta dagliga inköpen idag görs i Lycksele eftersom majoriteten har sitt arbete där.

Copyright © All Rights Reserved                                                           Kontakt: webmaster@ekorrtrask.se