Badplatsen

BadplatsenI början av 90-talet väcktes intresset för att iordningställa en badplats i byn. Stig Alsbäck, markägare i byn, ställde välvilligt upp med att upplåta den mark som erfodrades som väg m.m. Byborna var tacksamma för det erbjudandet, Kommunledningen kontaktades och bryggor och en del material erhölls.


Sand kördes till anläggningen. Tidigare var sjöbotten dyig, men åtskilliga kubikmeter sand fylldes på, och idag anses sandbotten vara bra. Omklädningsrum uppsattes och bilväg ordnades till badplatsen.


Orsaken till att en ny badplats gjordes - den tidigare var vid kråktallen - var att markägaren blev irriterad över de badande som gick över hans ägor. Badplatsen hade då nyttjas av flera generationer Ekorrträskbor.


Kråktallen, säkert 300-400 år gammal, har troligen sett de första boende som kom till Ekorrträsk by. Först de kustbor som hade fiskrätt under 1600-talet, och sedan de som kom att bosätta sig i byn i början av 1700-talet. Tallen sågades ner 1989. Ett stort brott mot kulturen anser byborna.


Många bybor brukar påminna varandra om soliga sommardagar då de som barn brukade bada vid Kråktallen.

Copyright © All Rights Reserved                                                           Kontakt: webmaster@ekorrtrask.se