Historik


Historiska händelser i byn


Här kommer du kunna läsa om viktiga milstolpar i Ekorrträsks histora.


1993 sammanställdes en byabok som har legat till grund för mycket av den information som är publicerat på denna hemsida.


Här till vänster kan du läsa om olika historiska händelser och här nedan kommer ett axplock av händelser från byn:


År 1724

Byns första nybyggare Pehr Pehrsson från Granö, förr 1700, död i lungsot 1768. Vigd i Lycksele men Chatarina Mårtensdotter, född 1702, dotter till klockaren och länsman Mårten Mårtensson i Falträsk.


År 1757

Pehr Pehrsson vill slippa taxan för fisket i Ekorrträsket och Kroksjöarna.


År 1769

Klockaren Pehr Pehrssons testamente uppvisas i rätten.


År 1783

Syn av åker och ängar i Ekorrträsk.


År 1795

Uthyrning av fäbodstallet Kroksjön.


År 1808

Fem stycken björnar skjutna i Ekorrträsk.


År 1814

Beslut fattades att väg skulle byggas mellan Degerfors kyrka (numera Vindeln) och Lycksele kyrka över Ekorrträsk.


År 1836

Stämmning på Lars Petter Eliasson för hembränning. Stämning på Johan Nilsson för att ha hotat tjänsteman med yxa.


År 1869

Ekorrträsk hemman överförs från Lycksele socken till Degerfors den 23 juni 1869.


År 1870

Markområde för kvarnområde med kvarn samt vattenränna med flottningsränna utlagd som samfälld mark fastställd.


År 1910

Beslut fattades om att uppföra skolhus i Ekorrträsk.


År 1912

Två stycken slåttermaskiner finns i byn. Post dagligen eftersom posten till Lycksele gick förbi Ekorrträsk.


År 1916

Telefon installerades i byn.


År 1920

Byn fick tillgång till elektriskt lyse den 10 september 1920.


År 1923

Två personbilar fanns i byn. Den ena ägdes av Adolf Thurén och den andra av Anton Stenberg.


År 1925

Postförbindelsen försämrades. Byn fick post tre dagar i veckan. Orsak: Järnvägen till Lycksele blev klar. Det var även detta år som motorplogningen av vägen började.


År 1928

Den första radion kom till byn. Lärarinnan Edit Vahllund och Anton Stenberg hade skaffat sig radio.


År 1936

Nu fanns även radio hos Adolf Thurén. En Aga Baltic.


År 1939

Kraftstationen brann upp och elström började levereras av Hällnäs Kraft AB.

Copyright © All Rights Reserved                                                           Kontakt: webmaster@ekorrtrask.se