Sågen i byn


Sågen i byn


Sågen i byn utnyttjades i början av 20-talet av Adolf Thurén och Anton Stenberg. Det var ett cirkelsågverk med hyvel.

Största delen av den sågade varan, plank och bräder, levererades till statens järnvägar under byggandet av järnvägen till Lycksele. Den sågade varan kördes med häst till Arvån.


Även husbehovs sågning för byborna förekom. De högg och körde fram virket från egen skog. Sågning försigick på försommaren när högvatten rådde i sjön.

I samband med kraftstationen byggdes ett sågverk. Det var sammanbyggt med stationshuset och turbiner användes alternativt för drift av generatorer eller sågverket.


Sågen och kraftstationen brann tyvärr ner 1939. Det dröjde ända till 1950-talet innan byborna inversterade i en cirkelsåg igen och nu användes sågen endast för husbehov. Sågen avvecklades helt och hållet på 1960-talet.

Copyright © All Rights Reserved                                                           Kontakt: webmaster@ekorrtrask.se