Skola och byastuga

Skola och byastugaFrån början hölls skola en termin per år, en så kallad "flyttande skola". Första tiden växlades undervisningen mellan Ekorrträsk och Lillsele, för att sedan bli Maltträsk. Skoltiden var vid det här laget  sex år.


Varje skattepliktig bonde var skyldig att upplåta lokal, i regel bagarstuga.


1906 fanns skolan i en liten stuga på "Oskar Jans" bosstorkarplats.


1909-1910 fattades beslut av bymännen att ett skolhus skulle uppföras med bostad för läraren.

De som byggde skolan hette Karl-Anton Ekström, en bror till Johan Ekström, Ekorrsjö. Som medhjälpare hade Karl en man som kallades en "Konrad ned i hamn".


Trots att skolan var nyuppförd var den dragig. Misstankar om fusk vid byggandet ventilerades mellan byamännen. En jättestor kamin installerades som snabbt värmde upp salen. Skolhuset reparerades 1929.


1932 blev undervisning med höst- och vårtermin ordnad i skolan. Våren 1941 upphörde uppvisningen i skolan, och skolhuset är numera en byastuga.


Undervisningen för byns barn blev Ekorrsele skola, till och med vårterminen 1968, för att sedan bli Furuvikskolan i Lycksele.


Bokning av byastugan sköts av Lena Arvidsson på tel: 070-282 52 30 eller lena.arvidsson49@gmail.com


Copyright © All Rights Reserved                                                           Kontakt: webmaster@ekorrtrask.se