Frukoststugan

Frukoststugan

Vårat fina utflyktsmål  Frukoststugan  har kunnat åstadkommas dels genom delfinansiering med eu-pengar dels genom att byamedlemmarna ställt upp och jobbat efter förmåga.


Det är en lada från 1800-talet som vi restaurerat med "gammal" teknik.

Det började en vinter med att vi fick en lada donerad till byaföreningen, av Birgit Johnsson, villkoret var bara att den skulle komma att kunna nyttjas av alla förenings medlemmar.


Så diskussionen blev i kulturgruppen vad vi skulle göra med en. Ide att göra ett utflyktsmål ytterst i sjön vid stranden, kom upp. Så vi sökte bidrag från leaderkontoret, ordnade mark sedan flyttades den en vinterdag med hjälp av skoter över isen.

På våren samlades alla som kunde och ordnade grunden samt började timmringen. Då bevarar vi kunskapen 

genom att barnen också fick ta del av uppbyggnaden och vi fick ett jätte fint utflyktsmål, så väl sommar  som vinter. Skoterleden mellan Lycksele och Vindeln passerar bara ett stenkast från Frukoststugan.


Det kom att bli många träffar, men sakta och säkert växte ett hus upp under 2-års tid. Till Millenniumskiftet stod utflyktsmålet färdigt.


Det röjdes också stigar till och från åt många håll, ordnades en lanstigningsplats för båtburna besökare.

En bit ifrån ligger en fin sandstrand och det är heller inte långt att gå till en sjö med svårflörtad ädelfisk.

Stugan finns även tillgänglig för att övernatta i, om man vill vara allena så bör man boka i förväg.


För bokning eller mer information 

kontakta Stig Alsbäck, Tfn.: 070-314 24 06

Copyright © All Rights Reserved                                                           Kontakt: webmaster@ekorrtrask.se